dni powszednie:
poniedziałek - sobota:
7.00, 8.00, 18.30
niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 19.00
święta w dni pracy:
7.00, 8.30, 10.00, 18.30

w dni powszednie:
podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 8.00
i od godz. 18.00 do 18.30
w niedziele podczas Mszy Św.
o godz. 7.00, 8.30, 10.00
i od godz. 18.30 do 19.00
w każdy piątek:
od godz. 7.00 do 19.00
w czwartek przed I piątkiem:
od godz. 19.00 do 20.00

Nabożeństwo do Św. Antoniego - wtorek po Mszy św. 8:00
Nowenna do MBNP - środa po Mszy św. 18:30
Różaniec z wymieniankami rocznymi za zmarłych oraz Msza Święta w intencji tych zmarłych - drugi piątek miesiąca o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie o godz. 15.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Różaniec w intencji powołań - każda środa o godzinie 18.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Różaniec fatimski oraz Msza z procesją fatimską - 13. dzień miesiąca o godz. 19
Msza św z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała - czwartek przed I piątkiem miesiąca o godz. 19
Do pobrania:Modlitwa "Anioł Pański"


Materiał na spotkanie z kandydatem:

  1. Mały katechizm: X Przykazań Bożych, V Przykazań Kościelnych, warunki dobrej spowiedzi, 7 sakramentów, 7 grzechów głównych, 7 Darów Ducha Świętego - z omówieniem każdego z nich.
  2. Dz 2, 1nn - opis Zesłania Ducha Świętego - na podstawie tego tekstu opowiedzieć wydarzenie "Zesłanie Ducha Świętego" - owoce działania Ducha Świętego na podstawie - Ga 5,22.
  3. Tekst obrzędu bierzmowania: dialog bierzmowanego z biskupem oraz tekst "Pragniemy, aby Duch Święty …".
  4. "Anioł Pański" w wersji z naszej strony internetowej.
  5. Treść katechez dla kandydatów do bierzmowania prowadzonych przy parafii oraz własne notatki z tych katechez.
  6. Opinia katechety w indeksie kandydata.
  7. Patron bierzmowania: dlaczego został świętym? W czym chcesz go naśladować?

Katechezy przygotowujące dorosłych kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Katechezy odbywają się w cyklu od września do kwietnia / maja w każdy poniedziałek o godz. 20.00 na salkach przy biurze parafialnym (poza 1 poniedziałkiem każdego miesiąca) - I Piętro.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje cykl katechez odnawiających i pogłębiających więź z Kościołem. W decydującym etapie pogłębiają i wyjaśniają czym jest sakrament bierzmowania, czym było Zesłanie Ducha Świętego i jakie są jego skutki dzisiaj. Ostatnim akcentem przygotowania jest przygotowanie do liturgii sakramentu.

Uczestnictwo w katechezach kończy się przyjęciem bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. lub wydaniem stosownego zaświadczenia uprawniającego do przyjęcia sakramentu w innych kościołach parafialnych lub w poznańskiej katedrze w wyznaczonych terminach.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, comiesięczna spowiedź, obecność na wszystkich spotkaniach.

Szczegóły pod nr tel. 697313164 lub profilu facebook DKBiermowanie© Parafia kolegiacka pw. Wniebowzięcia NMP w Ś©rodzie WLKP.