dni powszednie:
poniedziałek - sobota:
7.00, 8.00, 18.30
niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 19.00
święta w dni pracy:
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 18.30

w dni powszednie:
podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 8.00
i od godz. 18.00 do 18.30
w niedziele podczas Mszy Św.
o godz. 7.00, 8.30, 10.00
i od godz. 18.30 do 19.00
w każdy piątek:
od godz. 7.00 do 19.00
w czwartek przed I piątkiem:
od godz. 19.00 do 20.00

Nabożeństwo do Św. Antoniego - wtorek po Mszy św. 8:00
Nowenna do MBNP - środa po Mszy św. 18:30
Różaniec z wymieniankami rocznymi za zmarłych oraz Msza Święta w intencji tych zmarłych - drugi piątek miesiąca o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie o godz. 15.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Różaniec w intencji powołań - każda środa o godzinie 18.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Różaniec fatimski oraz Msza z procesją fatimską - 13. dzień miesiąca o godz. 19
Msza św z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała - czwartek przed I piątkiem miesiąca o godz. 19
Spotkanie założycielskie przy Kolegiacie odbyło się 8 lutego 2000 r, na którym było 15 osób. Zgodnie z art. 21 statutu wybrano zarząd. Prezesem został ks. proboszcz Aleksander Rawecki. Wybrano również zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika. We wszystkich sprawach, głos decydujący należy do prezesa. Każdy członek Parafialnego Zespołu Caritas składa deklarację i zapoznaje się ze statutem Caritas oraz działalnością! potrzebami. Podstawowym celem działalności Caritas jest urzeczywistnienie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Prowadzi działalność w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz pomocy w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Parafialny Zespół Caritas opiekuje się 120- ma rodzinami i osobami samotnymi, w których żyje około 270 dzieci. Aby pomoc była możliwa Zespół prowadzi comiesięczne zbiórki pieniędzy przy kościele, oraz przy kaplicach w Pławcach i w Jarosławcu. W okresach świątecznych zbiera żywność do paczek dla podopiecznych. W sierpniu zbierane są przybory szkolne. Caritas organizuje spotkania np. z okazji dnia chorych, świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy spotkania opłatkowe połączone z Jasełkami i śpiewem kolęd, wspólnym posiłkiem. Dzieci otrzymują paczki świąteczne, w których znaj duj ą się m.in. maskotki zbierane przez dzieci w szkołach. Pomagają w tej akcji katechetki i nauczyciele. Dla podopiecznych organizowane są spotkania, na których mówimy i uczymy jak należy modlić się na różańcu, czytamy Pismo Święte. Dzieci naszej parafii zbierająw okresie wielkopostnym pieniążki. Rezygnują z jakiejś przyjemności i składają ofiarę. Wolontariusze Caritas przed Świętami Wielkanocnymi sprzedają świece "paschaliki" palemka zielone i kolorowe. Na 15 sierpnia wiązanki kwiatów i ziół, które przygotowuję osoby pracujące w Caritas. Te działania wspierają datki ze skarbonki św. Antoniego i bezpośrednie wpłaty osób fizycznych na konto Parafialnego Zespołu Caritas.
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. 529085002000000014212001

Zgromadzone fundusze pozwalaj ą zakupić artykuły spożywcze, które w każdy czwartek w godzinach od 10 do 12 wydawane są podopiecznym. Parafialny Zespół Caritas opłaca obiady dla najbardziej potrzebujących dzieci w stołówkach szkolnych. Dofinansowywane są również wypoczynki dla dzieci niepełnosprawnych na obozach rehabilitacyjnych. Caritas zajmuje się też przyjmowaniem i wydawaniem odzieży i butów oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego i mebli.

Parafialny Zespół Caritas spotyka się na zebraniach formacyjnych raz w miesiącu (pierwszy lub drugi poniedziałek miesiąca) na wspólnej modlitwie i omówieniu różnych bieżących spraw, oraz ustalanie dyżurów. Raz w roku na św. Górze w Gostyniu odbywają się rekolekcje dla wszystkich zespołów z całej Archidiecezji Poznańskiej, a co pół roku spotykają się w różnych poznańskich parafiach na Eucharystii, którą celebruje ks. Biskup. Po mszy św. członkowie Caritas mają okazję spotkania się z ks. dyrektorem Caritas Poznańska. Jest to okazja do wymiany doświadczeń z innymi zespołami. Mają możliwość wysłuchania różnych ciekawych wykładów. Wszystkie informacje o pracy i potrzebach Zespołu Caritas wywieszane są w gablocie przy kościele.

Dokumentacja dotycząca działalności Parafialnego Zespołu Caritas znajduje się w parafii u ks. proboszcza (deklaracje członkowskie, protokoły spotkań, sprawozdania roczne, kartoteki udzielanej pomocy, dowody finansowe).© Parafia kolegiacka pw. Wniebowzięcia NMP w Ś©rodzie WLKP.