dni powszednie:
poniedziałek - sobota:
7.00, 8.00, 18.30
niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 19.00
święta w dni pracy:
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 18.30

w dni powszednie:
podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 8.00
i od godz. 18.00 do 18.30
w niedziele podczas Mszy Św.
o godz. 7.00, 8.30, 10.00
i od godz. 18.30 do 19.00
w każdy piątek:
od godz. 7.00 do 19.00
w czwartek przed I piątkiem:
od godz. 19.00 do 20.00

Nabożeństwo do Św. Antoniego - wtorek po Mszy św. 8:00
Nowenna do MBNP - środa po Mszy św. 18:30
Różaniec z wymieniankami rocznymi za zmarłych oraz Msza Święta w intencji tych zmarłych - drugi piątek miesiąca o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie o godz. 15.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Różaniec w intencji powołań - każda środa o godzinie 18.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Różaniec fatimski oraz Msza z procesją fatimską - 13. dzień miesiąca o godz. 19
Msza św z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała - czwartek przed I piątkiem miesiąca o godz. 19
Sobór Watykański II wezwał cały Lud Boży do odpowiedzialności za Kościół do współpracy z nim dla rozszerzenia Królestwa Chrystusa na ziemi. Odpowiedzią na to wezwanie jest wiele ruchów i wspólnot odnowy życia chrześcijańskiego w Kościele Katolickim. Jednym z nich jest dzieło Episkopatu Polski zainicjonowane przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego dnia 26 sierpnia 1969 roku. U stóp Matki Jasnogórskiej Prymas Tysiąclecia wezwał wszystkich ludzi, którzy obok spraw osobistych dostrzegać będą wielkie problemy ogólne, rozszerzą swoje serca i w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i za katolickie oblicze Polski II Tysiąclecia podejmują dzieło współpracy apostolskiej poprzez modlitwę, ofiarę i działanie, którzy staną się Pomocnikami Maryi na rzecz Kościoła Jej Syna".

Istotą dzieła Pomocników Matki Kościoła jest osobiste oddanie się Maryi, Matce Kościoła, w Jej macierzyńską niewolę miłości i pomocy Kościołowi przez modlitwę, ofiarę i zaangażowanie apostolskie.

Wzorem i pomocą jest Maryja, Matka Kościoła. Doskonale otwarta na działanie Duch Świętego i całkowicie oddana Osobie i dziełu swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pomocnicy Matki Kościoła tworzą wspólnoty, aby uczyć się od Maryi odpowiedzialności za Kościół - Nią i przez Nią pomagać Chrystusowi zbawiającemu w Kościele, razem się modlić, pomagać sobie w duchowym wzrastaniu, rozważać Słowo Boże, dzielić się między sobą i innymi miłością Jezusa, pomagać sobie w trudnościach, tak jak to robili pierwsi chrześcijanie.

Pomocnikiem można też zostać indywidualnie - duchowo przynależeć do tej rodziny, wspierając ją swoją modlitwa i ofiarą. Każdy, kto pragnie spotkać Jezusa, by oświadczyć Jego miłości i związać swoje życie z Maryją, Matką Kościoła, by wraz z Nią głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, może zostać Jej pomocnikiem.

W naszej parafii istnieje dziecięca grupa Pomocników Matki Kościoła. Gromadzimy się w każdą sobotę o godzinie 12:30 w salce katechetycznej. Spotkania prowadzi ks. Piotr Szymański. Centralnym punktem naszych spotkań jest nie tylko modlitwa, ale praca w grupach, które pogłębiają naszą znajomość Pisma św. oraz wiedzę religijną. Nie brakuje również zabawy i śpiewu . Oprócz tego malujemy, rysujemy i robimy wiele ciekawych rzeczy.

Jeśli masz wolną przedpołudniową sobotę to serdecznie zapraszamy na nasze spotkania. PRZYJDŹ, ZOBACZ I ZOSTAŃ POMOCNIKIEM MATKI KOŚCIOŁA
Zapraszamy dziewczynki jak również chłopców.

Katarzyna Barczak© Parafia kolegiacka pw. Wniebowzięcia NMP w Ś©rodzie WLKP.